07765556777
Galime perskambinti
Naujienos

Ieškiniai patyrus sužalojimą nelaimingo atsitikimo darbe metu

Darbe turėtum būti saugus. Jei visgi darbe patyrei sužalojimą ne dėl savo kaltės, galbūt galėsi pareikalauti žalos atlyginimo (kompensacijos).

Darbdaviai, nepriklausomai nuo jų verslo srities, turi pareigą rūpintis savo darbuotojais. Jei nelaimingas atsitikimas tau nutiko per pastaruosius trejus metus ir ieškinys atitinka tam tikrus kriterijus, gali pareikalauti tam tikros pinigų sumos (kompensacijos) už patirtus sužalojimus (net jei jau nebedirbi tam darbdaviui).

Jei tau darbe nutiko nelaimingas atsitikimas, kreipkis į Advokatai Ltdteisininkus kuo greičiau, kad ieškinys būtų pateiktas laiku.

Ieškinių rūšys

Ieškinį pareikšti galima dėl įvairių darbe patirtų sužalojimų, įskaitant šiuos:

 • profesinė liga (įskaitant su asbestu susijusius susirgimus, apkurtimą, dermatitą, vibracijos sukeltą pirštų išbalimą)
 • paslydimai, užkliuvimai ir nukritimai
 • nelaimingi atsitikimai statybvietėse
 • sukelti cheminių medžiagų poveikio
 • nukritimai iš didelio aukščio
 • pavojingos ar tinkamai neveikiančios įrangos padaryti sužalojimai
 • nugaros sužalojimai (keliant sunkius daiktus)
 • mirtini įvykiai

Jei buvai sužalotas nelaimingo atsitikimo darbe metu, galbūt galėsi pareikalauti žalos atlyginimo. Išmokamų kompensacijų sumos labai skirtingos – mūsų specialistų komanda pasakys, kiek galima tikėtis.

Ieškinio pareiškimas

Kad būtų galima pareikalauti kompensacijos už darbe įvykusį nelaimingą atsitikimą, reikės įrodyti, kad:

 • nelaimingas atsitikimas įvyko per pastaruosius trejus metus,
 • darbdavys galėjo užkirsti jam kelią ir
 • patirtas sužalojimas yra tiesioginė to nelaimingo atsitikimo pasekmė.

Darbdaviai privalo pasirūpinti, kad mechaninė įranga būtų saugi naudoti, o personalas tinkamai išmokytas, taip pat imtis visų protingų priemonių darbuotojų saugai užtikrinti. Jei šios prievolės tinkamai nevykdomos, galimi įvairūs sužalojimai – nuo patempimų iki mirtinų sužeidimų.

Mūsų specialistų komanda taip pat gali padėti pareikšti ieškinį už artimojo žūtį darbe įvykus nelaimingam atsitikimui.

Už ką galima reikalauti kompensacijos

Dažniausiai kompensacijos reikalaujama už patirtus sužalojimus bei prarastą darbo užmokestį. Galima pareikalauti atlyginti ir kitus nuostolius – pavyzdžiui, padengti gydymo ir kelionių išlaidas.

Įrodymai

Reikės įrodyti, kad nelaimingas atsitikimas įvyko taip, kaip teigiate.

Kad padėtumėte mums jį tirti:

 • užsirašykite viską, ką prisimenate apie nelaimingą atsitikimą,
 • išsaugokite visus su tuo nelaimingu atsitikimu susijusius dokumentus,
 • nurodykite mums liudininkų vardus ir kontaktinę informaciją.

Kitų galimų įrodymų pavyzdžiai:

 • įrašai nelaimingų atsitikimų žurnale,
 • nuotraukos ir filmuota medžiaga,
 • įrodymai, kad įranga tinkamai neveikia ar blogai prižiūrima,
 • praktinio mokymo darbe žurnalai,
 • darbo saugos mokymo žiniaraščiai,
 • lankymosi pas gydytojus dokumentai.

Mūsų specialistų komanda nustatys, kas kaltas dėl jūsų sužalojimo, ir padės viso ieškinio proceso metu.

Procesas

Ėmęsi jūsų ieškinio mūsų specialistai stengsis susitarti su kaltininku dėl jums padarytos žalos atlyginimo. Šis procesas gali užtrukti daug mėnesių, priklausomai nuo sužalojimų sudėtingumo bei ar kaltinamasis ginčys jam reiškiamus kaltinimus. Neverta vengti pareikšti ieškinį vien dėl to, kad tebedirbate pas tą darbdavį. Visi darbdaviai privalo būti apsidraudę, tad jūsų ieškinį tvarkys draudimo bendrovė.

Jei jūsų atvejis sudėtingas arba reikalavimas atlyginti žalą bus kaip nors ginčijamas, mums gali tekti iškelti bylą teisme ir ten siekti gauti kompensaciją. Kreipimasis į teismą mažai tikėtinas, bet jei to prireiktų, mūsų komanda padės jums viso proceso metu.

Nelaimėjai – nemokėk!

Mūsų teisininkai gali teikti paslaugas „nelaimėjai – nemokėk“ principu. Tai reiškia, kad jei kompensacija nebus gauta, tai paprastai mums nieko mokėti nereikės. Jei kompensacija bus gauta, jos dalį (procentinę) reikės sumokėti mums už mūsų darbą. Aptarsime tai su jumis prieš imdamiesi jūsų ieškinio.

Susisiekite su mumis jau šiandien ir sužinokite, kuo galime padėti.

Apie mus rašo
Palikite savo kontaktus
Mes jums perskambinsime
Susisieksime per 24h nuo užklausos gavimo ar net greičiau.
 
Ačiū
Kartu su forma gausime ir šiuos duomenis
Susisieksime per 24h nuo užklausos gavimo ar net greičiau.
Užklausa sėkmingai išsiųsta
 • Į užsklausą atsakysime per 24h nuo užklausos gavimo ar net greičiau.
 • Jei palikote telefono numerį, mes Jums paskambinsime.
 • Patikrinkite ar palikote teisingus kontaktus ir jei suklydote, užpildykite užklausos formą iš naujo.
 • Ačiū už bendradarbiavimą.